Zajímavosti

Dnes je: 20. 5. 2024

Svátek má: ZbysekDnes přístupů:
Celkem:
facebook
ČD
 
PPL Medlešice
 
Zásilkovna Medlešice

Medlešice > Úvod > Osadní výbor

Dle §120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, může zastupitelstvo města v částech města zřídit osadní nebo místní výbory (dále jen "osadní výbor”).

     Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo města.

Osadní výbor je oprávněn

  • předkládat zastupitelstvu města, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje části města a rozpočtu města
  • vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části města
  • vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města

Schůzky osadního výboru jsou pravidelné (1x v měsíci, vždy první středu, v klubovně M klubu od 18.00 hod.) Schůzky jsou veřejné a vaše návrhy si vyslechneme rádi a společně se pokusíme najít nejlepší řešení. Pokud máte zájem se zastavit, upozornit či poradit, přijďte.
Neboť více hlav, více ví!
Zápisy ze schůzí najdete níže, případně v Medlešických novinách.

adresa
Předseda osadního výboru v Medlešicích:
   Mgr. Mihulková Daniela

Zastupující:
   Rotreklová Jana

Seznam členů osadního výboru Medlešic - místní část Chrudimi

Jméno Telefonní číslo Email Adresa
Vladimír Hnízdo 723 086 533 Hnizdoelektro@seznam.cz Medlešice 220, 538 31
Jan Michálek 724 347 972 jan.michalek.120@seznam.cz Medlešice 104, 538 31
Martin Hošman 777 197 429 Hosman2@seznam.cz Medlešice 34, 538 31
Daniela Mihulková 723 267 339 mihulkova.daniela@centrum.cz Medlešice 24, 538 31
Patrik Valenta 724 888 734 patrik.valenta@seznam.cz Medlešice 21, 538 31
Jana Rotreklová 725 570 529
607 692 899
rotreklova@gr.cd.cz Medlešice 61, 538 31
Datum Zápis v pdf
5.10.2022
4.1.2012
2.12.2011
28.11.2011
5.10.2011
14.9.2011
6.9.2011
3.8.2011
6.7.2011
1.6.2011
4.5.2011
2.2.2011
5.1.2011
1.12.2010
1.11.2010

Datum Zápis v pdf
2.3.2011 - DSS nizkopodlazni domky

 

M-klub Medlesice
All rights reserved.
Copyright © 2018

Design & Created by MIRROR Design
Administer by ProfiWebSite.cz from 2013