Zajímavosti

Dnes je: 9. 6. 2023

Svátek má: StanislavaDnes přístupů:
Celkem:
facebook
ČD
 
PPL Medlešice
 
Zásilkovna Medlešice

Medlešice > Úvod > Kanalizace

Kanalizace - výstavba 2021-2023.                             Fotogalerie z výstavby
                                                                                   Kontrolní dny

Pozvánka

Veřejné Projednávání Medlešice 15.9.2021

Stavební situace

Stavební situace 1 část | Stavební situace 2 část | Stavební situace 3 část
Stavební situace 4 část | Stavební situace 5 část

Zápis z veřejného projednávání dne 15.9.2021

Zápis strana 1
Zápis strana 2
Celý dokument

Odkazy na projektovou dokumentaci a informace o zakázce

Pozor velké soubory!!! (cca 40MB)
Soubor 1 -> příloha číslo 4 část 1
Soubor 2 -> příloha číslo 4 část 2
Kompletní informace o zakázce na stránkách města Chrudim

Zápis ze schůzky osadního výboru dne 13.10.2021

Zápis z 13.10.2021

Nová zelená úsporám: Dešťovka - dešťová a odpadní voda

Informace k Nová zelená úsporám.

Občanům Medlešic vyjde město při budování kanalizace maximálně vstříc

článek z chrudimskenoviny.cz z 18.11.2021

Info k výstavbě splaškové kanalizace Medlešice 12/2021

Krátké shrnutí před výstavbou ke konci roku 2021.(pdf)

Pozvánka

Veřejné Projednávání Medlešice 16.2.2022

Harmonogram prací (Excel soubor)

Zde je k dispozici harmonogram prací při výstavbě kanalizace.
Soubor je ve formátu MS Excel.
Stáhnout sobor.

Kanalizace Medlešice: zpřístupnění soukromých pozemků

Ve dnech 21.–24. února budou zaměstnanci Vodárenské společnosti Chrudim zjišťovat možnost odkanalizování jednotlivých nemovitostí, umístění septiků, žump či domovních ČOV. Prosíme o součinnost a umožnění vstupu na soukromé pozemky.
Více info zde.

Agrostav Pardubice a.s.

Představení firmy Agrostav Pardubice a.s., která bude realiovat výstavbu kanalizace. Více info zde.
Termíny konzultací občanů Medlešic se stavbyvedoucím:
Každý čtvrtek od 15:00 do 17:00 v místě zařízení staveniště – za zámkem u železniční trati.
Vedení stavby, kontakty:
hlavní stavbyvedoucí Ing. Jan Hejcman tel.: 737 122 470
stavbyvedoucí Jan Pecina tel.: 775 760 918
e-mail: medlesice@agrostav-pce.cz; infolinka tel.: 466 736 129.

Uzavření komunikace - 14.3. až 30.4.2022

Od pondělí 14.3.2022 do 30.4.2022 dojde k uzavření komunikace silnice III/32235 směr Dřenice.
Silnice bude uzavřena od lípy po výjezd z První zemědělské a.s.
V první fázi bude probíhat frézování povrchu a poté výkopové práce.
Dopravní situace k uztavírce.
Více info zde.

Harmonogram prací (Excel soubor) - aktualizace k 07/2022

Zde je k dispozici aktualizovaný harmonogram prací k výstavbě kanalizace.
Soubor je ve formátu MS Excel.
Stáhnout sobor.
V případě příznivých klimatických a kapacitních podmínek, které jsou závislé i na externích zdrojích, může dojít v roce 2022 i k opravám povrchů některých místních komunikací, prioritně na stoce stoka A k cyklostezce, nejdříve však po dokončení oprav povrchů komunikací II. a III. třídy.

Omezení dopravy v říjnu 2022. Více info zde.

Seznam kontrolních dnů.

Seznam kontrolních dnů.
Příští kontrolní den stavby se koná dne 15. 6. 2023 od 8,30 hodin se srazem na parkovišti u zámku.

Harmonogram prací (Word soubor) - aktualizace k 11/2022

Zde je k dispozici aktualizovaný harmonogram prací k výstavbě kanalizace.
Soubor je ve formátu MS Word.
Stáhnout sobor.

Info k pracím ke konci roku 2022 (Word soubor)

Zde je k dispozici soubor s informacemi ke konci roku 2022.
Soubor je ve formátu MS Word.
Stáhnout sobor.

Stavební přestávka

Zhotovitel počítá s vánočním klidem. Práce budou ukončeny 16.12.2022 a následně zahájeny dle klimatických podmínek, nejdříve 9.1.2023.

Pozvánka

Veřejné Projednávání Medlešice 4.1.2023

Harmonogram prací (Excel soubor) - aktualizace k 1/2023

Zde je k dispozici aktualizovaný harmonogram prací k výstavbě kanalizace.
Soubor je ve formátu MS Excel.
Stáhnout sobor.

M-klub Medlesice
All rights reserved.
Copyright © 2018

Design & Created by MIRROR Design
Administer by ProfiWebSite.cz from 2013